شکرت ,فاطمهخدایم!شکرت...

شکرت ک "ت و" خدای منی:)

شکرت که "شایان"عشقمه،همسرمه

شکرت ک"فاطمه"مامانمه

شکرت ک"عباس"بابامه

شکرت ک "زهرا"خواهرمه

شکرت ک"محمد"داداشمه

شکرت ک "خانواده شوهرم همینان"":رجا،علیرضا،سمر،شقایق"

شکرت ک الهام و فاطمه و طیبه و اون یکی فاطمه و راضیه دوستامن

شکرت ب خاطر همممممه چیز

 

پ ن:لطفا همه ومنو بخاطر کوتاهی کردنامون ببخش

منبع اصلی مطلب : اومدی...
برچسب ها : شکرت ,فاطمه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : شکرت